Sortida d'un dia

Tipologia:  Experimentació i aprenentatge

Desenvolupament: 

Durant la jornada matinal i en funció dels grups-classe que participint en l'activitat es desenvoluparan dos o tres propostes pedagògiques.

 

La visita està pensada grup-classe, cadascuna d'elles es realitza en el mateix temps mitjançant un sistema de rotació entre els diferents grup permetent finalitzar les tres propostes a l'hora.

Propostes per a desenvolupar:

1.- Itinerari d'aprenentatge

2.- Experimentar amb llops del Canadà

3.-Coneixer diferents aspectes de la vida dels llops a través de l'exposició "Llops"

Preu de l’estada: El cost per alumne és de 9'50€

 

A tenir en compte:  El professorat haurà de tenir en consideració que per realitzar la interacció amb els llops, cap alumne podrà ser al·lèrgic al pèl.

Important:   Signatus és reserva el dret de posposar l'estada en cas de que la Lupus no es trobés en condicions sanitàries adequades.

Observacions: Pel  que fa  a  les activitats, els educadors assumeixen la direcció pedagògica de l’activitat però no la vigilància del grup ni les tasques de menjador.  

És necessària la presència del professorat mentre es desenvolupen les activitats.

Organització:  Cal una reunió prèvia (el personal de Signatus es desplaça a l'escola de l’usuari) per informar  i ultimar aspectes de l’estada, com els continguts a treballar, horaris, menjars, materials que es presenten...        

 

IMG_6153.jpg

Programació Estada

Els vostres comentaris